Nemovitosti a realitní právo

 • vyhotovení či revize smluv: kupní smlouva, smlouva budoucí, darovací smlouva, smlouva o převodu nemovitosti
 • advokátní úschova, příprava podání na katastrální úřad a zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • právní servis pro společenství vlastníků jednotek
 • nájemní smlouva, podnájemní smlouva
 • zástavní smlouva, věcné břemeno, předkupní právo
 • vyhotovení prohlášení vlastníka budovy
 • zastoupení před soudy v problematice nemovitostí (žaloby o určení vlastnictví, žaloby na vyklizení nemovitostí)
 • vyhotovení smluv o výstavbě pro developerské projekty
 • úřední ověřování pravosti podpisu advokátem
Mám zájem

Nemovitosti a realitní právo

 • vyhotovení či revize smluv: kupní smlouva, smlouva budoucí, darovací smlouva, smlouva o převodu nemovitosti
 • advokátní úschova, příprava podání na katastrální úřad a zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • právní servis pro společenství vlastníků jednotek
 • nájemní smlouva, podnájemní smlouva
 • zástavní smlouva, věcné břemeno, předkupní právo
 • vyhotovení prohlášení vlastníka budovy
 • zastoupení před soudy v problematice nemovitostí (žaloby o určení vlastnictví, žaloby na vyklizení nemovitostí)
 • vyhotovení smluv o výstavbě pro developerské projekty
 • úřední ověřování pravosti podpisu advokátem
Mám zájem

Právní servis pro stavebníky

 • právní poradenství a zpracovaní smluv o dílo ve výstavbě;
 • smluvní ošetření právních vztahů zhotovitel a subdodavatelé
 • právní pomoc při uplatňování nároků z vad díla a nároků na náhradu škody
 • řešení sporů z právních vztahů ve výstavbě
Mám zájem

Právní servis pro stavebníky

 • právní poradenství a zpracovaní smluv o dílo ve výstavbě;
 • smluvní ošetření právních vztahů zhotovitel a subdodavatelé
 • právní pomoc při uplatňování nároků z vad díla a nároků na náhradu škody
 • řešení sporů z právních vztahů ve výstavbě
Mám zájem

Občanské právo

 • vypracování, kontrola či připomínkování občanskoprávních smluv
  (smlouvy o zápůjčce, zprostředkování atd.)
 • problematika dědictví
 • problematika spoluvlastnictví
 • náhrada škody a její vymáhání
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování v občanskoprávních soudních řízeních
 • rodinné právo (rozvody, svěření dítěte do péče aj.)
Mám zájem

Občanské právo

 • vypracování, kontrola či připomínkování občanskoprávních smluv (smlouvy o zápůjčce, zprostředkování atd.)
 • problematika dědictví
 • problematika spoluvlastnictví
 • náhrada škody a její vymáhání
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování v občanskoprávních soudních řízeních
 • rodinné právo (rozvody, svěření dítěte do péče aj.)
Mám zájem

Obchodní právo

 • závazkové obchodní právo (sepis obchodních smluv, konzultace, posouzení uzavřených smluv)
 • zakládání, změny, transformace, sloučení a rozdělení obchodních společností včetně zajištění těchto zápisů v obchodním rejstříku
 • převody podílů ve společnostech s ručením omezeným, převody akcií
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování v obchodně-právních soudních řízeních
Mám zájem

Obchodní právo

 • závazkové obchodní právo (sepis obchodních smluv, konzultace, posouzení uzavřených smluv)
 • zakládání, změny, transformace, sloučení a rozdělení obchodních společností včetně zajištění těchto zápisů v obchodním rejstříku
 • převody podílů ve společnostech s ručením omezeným, převody akcií
 • vymáhání pohledávek
 • zastupování v obchodně-právních soudních řízeních
Mám zájem

Právo duševního vlastnictví

 • zápis ochranných známek
 • obnova zápisu ochranné známky
 • ochrana vašich práv v řízeních vedených Úřadem průmyslového vlastnictví
Mám zájem

Právo duševního vlastnictví

 • zápis ochranných známek
 • obnova zápisu ochranné známky
 • ochrana vašich práv v řízeních vedených Úřadem průmyslového vlastnictví
Mám zájem

Pracovní právo

 • vypracování a kontrola pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • vyhotovení výpovědi z pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru
 • zastupování v soudním řízení při pracovně právních sporech
Mám zájem

Pracovní právo

 • vypracování a kontrola pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • vyhotovení výpovědi z pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru
 • zastupování v soudním řízení při pracovně právních sporech
Mám zájem

Správní právo

 • poradenství při komunikaci s úřady
 • zastoupení při úředních jednáních a soudních řízeních
 • přestupkové právo
 • živnostenské podnikání
 • ochrana osobních údajů
 • sepis řádných opravných prostředků (odvolání) proti rozhodnutím správních orgánů vydaných v 1. stupni.
Mám zájem

Správní právo

 • poradenství při komunikaci s úřady
 • zastoupení při úředních jednáních a soudních řízeních
 • přestupkové právo
 • živnostenské podnikání
 • ochrana osobních údajů
 • sepis řádných opravných prostředků (odvolání) proti rozhodnutím správních orgánů vydaných v 1. stupni.
Mám zájem
Nezávazná poptávka / Potřebujete se poradit?
Napište mi nebo zavolejte!